Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АТАДУН

  (-из, -на, атада) f. qurdalamaq; * гъил атадна чуьхуьн əllə içərisini yumaq (qabın).

  Tam oxu »
 • АТАЙ-ХЪФЕЙ

  dan. gələn-gedən, qonaq-qara; gələn, qonaq, mehman.

  Tam oxu »
 • АТАНА

  1. keçm. zam.: bax атун¹; 2. “атун¹”-dan f.bağl. gəlib, gələrək; атана агакьун gəlib çatmaq, gəlib yetişmək

  Tam oxu »
 • АТГЪУНУН

  (-из, -на, атгъуна) f. daramaq (saç haqqında); bax эвягъун 1).

  Tam oxu »
 • АТЕИЗМ

  ateizm; allahsızlıq.

  Tam oxu »
 • АТЕИСТ

  ateist; allahsız.

  Tam oxu »
 • АТИЗ,

  АТИЗВА, АТИДА dial. bax атун¹ (къвез, къвезва, къведа).

  Tam oxu »
 • АТИР

  ətir, gözəl iy, rayihə; гьар са цуькведихъ вичин атир ава. Ata. sözü hər çiçəyin öz ətri var.

  Tam oxu »
 • АТЛАС

  atlas; географиядин атлас coğrafiya atlası.

  Tam oxu »
 • АТЛЕТ

  idm. atlet (atletika ilə məşğul olan adam).

  Tam oxu »
 • АТЛЕТИКА

  idm. atletika; кьезил атлетика yüngül atletika.

  Tam oxu »
 • АТОМ

  (-ди, -да, -ар) 1. fiz. atom; 2. атомдин (“атом” söz. sif.); атомдин заланвал atom çəkisi.

  Tam oxu »
 • АТРА

  günçıxan, gündoğan, şərq; атра патан şərqi; * атра цуьк gül növü.

  Tam oxu »
 • АТРАВИ

  şərqli, şərq əhli.

  Tam oxu »
 • АТТЕСТАТ

  attestat, şəhadətnamə, vəsiqə.

  Tam oxu »
 • АТУН¹

  (къвез, -ана, ша) f. 1. müxt. mən.: gəlmək; ам къвезва o gəlir; къенез ша içəri gəl; халидай вад кило атана qarpız beş kiloqram gəldi; 2

  Tam oxu »
 • АТУН²

  (-и, -а, -ар) is. gəlmə, gəliş, gəlmək işi; атун мугьмандин, хъфин кӀвалин иесидин ихтияр я. Ata. sözü gəlmək qonaqdan, yola salmaq ev yiyəsindən

  Tam oxu »
 • АТӀА

  iş. əvəz. o (bilavasitə göz qabağında olmayan yaxud uzaq olan şeyi göstərir).

  Tam oxu »
 • АТӀА

  iş. əvəz. o (bilavasitə göz qabağında olmayan yaxud uzaq olan şeyi göstərir).

  Tam oxu »
 • АТӀАБАЛДИ

  zərf o yana, o tərəfə.

  Tam oxu »
 • АТӀАБАЛДИ

  zərf o yana, o tərəfə.

  Tam oxu »
 • АТӀАДАН

  onun.

  Tam oxu »
 • АТӀАДАН

  onun.

  Tam oxu »
 • АТӀАДИ

  bax атӀам; атӀада къачуна o aldı; атӀабур c. onlar.

  Tam oxu »
 • АТӀАДИ

  bax атӀам; атӀада къачуна o aldı; атӀабур c. onlar.

  Tam oxu »
 • АТӀАДНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАДНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАЙ

  f.sif. 1. kəsilmiş, kəsik; атӀай чка kəsilmiş yer (dəridə və s.); 2. çürümüş, çürüyüb xarab olmuş (süd haqqında); атӀай нек çürümüş süd; * атӀай гаф a

  Tam oxu »
 • АТӀАЙ

  f.sif. 1. kəsilmiş, kəsik; атӀай чка kəsilmiş yer (dəridə və s.); 2. çürümüş, çürüyüb xarab olmuş (süd haqqında); атӀай нек çürümüş süd; * атӀай гаф a

  Tam oxu »
 • АТӀАКӀА

  zərf o cür, o təhər.

  Tam oxu »
 • АТӀАКӀА

  zərf o cür, o təhər.

  Tam oxu »
 • АТӀАМ

  1. əvəz. o (göstərilən şəxsi, bəzən əşyanı bildirir); атӀам зи халу я o mənim dayımdır; 2. onu.

  Tam oxu »
 • АТӀАМ

  1. əvəz. o (göstərilən şəxsi, bəzən əşyanı bildirir); атӀам зи халу я o mənim dayımdır; 2. onu.

  Tam oxu »
 • АТӀАМНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАМНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАНА²

  1. zərf kəsməcə, kəsib bəyənmək şərti ilə (qovun-qarpız haqqında); атӀана къачун kəsməcə almaq; 2. “атӀун”-dan f

  Tam oxu »
 • АТӀАНА²

  1. zərf kəsməcə, kəsib bəyənmək şərti ilə (qovun-qarpız haqqında); атӀана къачун kəsməcə almaq; 2. “атӀун”-dan f

  Tam oxu »
 • АТӀАНА¹

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНА¹

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАГ

  (c. атӀанагар) əvəz. ora, o yer (göstərilən yer, sahə, tikilili haqqında); атӀанаг музей я ora muzeydir

  Tam oxu »
 • АТӀАНАГ

  (c. атӀанагар) əvəz. ora, o yer (göstərilən yer, sahə, tikilili haqqında); атӀанаг музей я ora muzeydir

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЙ

  zərf (əvəz.) oradan, o yerdən.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЙ

  zərf (əvəz.) oradan, o yerdən.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЛ

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə; oradaca, lap orada.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЛ

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə; oradaca, lap orada.

  Tam oxu »
 • АТӀАНГЬЕ

  odur, odur ha; odur e!

  Tam oxu »
 • АТӀАНГЬЕ

  odur, odur ha; odur e!

  Tam oxu »
 • АТӀАНИЗ

  zərf (əvəz.) ora, oraya, o yerə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНИЗ

  zərf (əvəz.) ora, oraya, o yerə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНИХЪ

  zərf o tərəfə, o səmtə, o başa, o yana; ora, oraya.

  Tam oxu »