Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АТӀА

  iş. əvəz. o (bilavasitə göz qabağında olmayan yaxud uzaq olan şeyi göstərir).

  Tam oxu »
 • АТӀА

  iş. əvəz. o (bilavasitə göz qabağında olmayan yaxud uzaq olan şeyi göstərir).

  Tam oxu »
 • АТӀАБАЛДИ

  zərf o yana, o tərəfə.

  Tam oxu »
 • АТӀАБАЛДИ

  zərf o yana, o tərəfə.

  Tam oxu »
 • АТӀАДАН

  onun.

  Tam oxu »
 • АТӀАДАН

  onun.

  Tam oxu »
 • АТӀАДИ

  bax атӀам; атӀада къачуна o aldı; атӀабур c. onlar.

  Tam oxu »
 • АТӀАДИ

  bax атӀам; атӀада къачуна o aldı; атӀабур c. onlar.

  Tam oxu »
 • АТӀАДНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАДНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАЙ

  f.sif. 1. kəsilmiş, kəsik; атӀай чка kəsilmiş yer (dəridə və s.); 2. çürümüş, çürüyüb xarab olmuş (süd haqqında); атӀай нек çürümüş süd; * атӀай гаф a

  Tam oxu »
 • АТӀАЙ

  f.sif. 1. kəsilmiş, kəsik; атӀай чка kəsilmiş yer (dəridə və s.); 2. çürümüş, çürüyüb xarab olmuş (süd haqqında); атӀай нек çürümüş süd; * атӀай гаф a

  Tam oxu »
 • АТӀАКӀА

  zərf o cür, o təhər.

  Tam oxu »
 • АТӀАКӀА

  zərf o cür, o təhər.

  Tam oxu »
 • АТӀАМ

  1. əvəz. o (göstərilən şəxsi, bəzən əşyanı bildirir); атӀам зи халу я o mənim dayımdır; 2. onu.

  Tam oxu »
 • АТӀАМ

  1. əvəz. o (göstərilən şəxsi, bəzən əşyanı bildirir); атӀам зи халу я o mənim dayımdır; 2. onu.

  Tam oxu »
 • АТӀАМНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАМНИ

  1. o da; 2. onu da; 3. o və; onu və.

  Tam oxu »
 • АТӀАНА²

  1. zərf kəsməcə, kəsib bəyənmək şərti ilə (qovun-qarpız haqqında); атӀана къачун kəsməcə almaq; 2. “атӀун”-dan f

  Tam oxu »
 • АТӀАНА²

  1. zərf kəsməcə, kəsib bəyənmək şərti ilə (qovun-qarpız haqqında); атӀана къачун kəsməcə almaq; 2. “атӀун”-dan f

  Tam oxu »
 • АТӀАНА¹

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНА¹

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАГ

  (c. атӀанагар) əvəz. ora, o yer (göstərilən yer, sahə, tikilili haqqında); атӀанаг музей я ora muzeydir

  Tam oxu »
 • АТӀАНАГ

  (c. атӀанагар) əvəz. ora, o yer (göstərilən yer, sahə, tikilili haqqında); атӀанаг музей я ora muzeydir

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЙ

  zərf (əvəz.) oradan, o yerdən.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЙ

  zərf (əvəz.) oradan, o yerdən.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЛ

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə; oradaca, lap orada.

  Tam oxu »
 • АТӀАНАЛ

  zərf (əvəz.) orada, o yerdə; oradaca, lap orada.

  Tam oxu »
 • АТӀАНГЬЕ

  odur, odur ha; odur e!

  Tam oxu »
 • АТӀАНГЬЕ

  odur, odur ha; odur e!

  Tam oxu »
 • АТӀАНИЗ

  zərf (əvəz.) ora, oraya, o yerə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНИЗ

  zərf (əvəz.) ora, oraya, o yerə.

  Tam oxu »
 • АТӀАНИХЪ

  zərf o tərəfə, o səmtə, o başa, o yana; ora, oraya.

  Tam oxu »
 • АТӀАНИХЪ

  zərf o tərəfə, o səmtə, o başa, o yana; ora, oraya.

  Tam oxu »
 • АТӀЛАС

  atlaz (ipək parça); атӀлас(дин) перем atlaz köynək; * атӀлас хьтин atlaz kimi parlaq, hamar (şey haqqında); атӀлас чарар qumar kağızı, oyun kartı

  Tam oxu »
 • АТӀЛАС

  atlaz (ipək parça); атӀлас(дин) перем atlaz köynək; * атӀлас хьтин atlaz kimi parlaq, hamar (şey haqqında); атӀлас чарар qumar kağızı, oyun kartı

  Tam oxu »
 • АТӀРАГАН

  dial. əqrəb.

  Tam oxu »
 • АТӀРАГАН

  dial. əqrəb.

  Tam oxu »
 • АТӀУГЪАЙ

  1. qaşqabaqlı; qaraqabaq, üzügülməz; атӀугъай кас qaraqabaq adam; 2. məc. buludlu, tutqun (hava haqqında); 3

  Tam oxu »
 • АТӀУГЪАЙ

  1. qaşqabaqlı; qaraqabaq, üzügülməz; атӀугъай кас qaraqabaq adam; 2. məc. buludlu, tutqun (hava haqqında); 3

  Tam oxu »
 • АТӀУГЪУН

  (-из, -на, атӀугъ) f. 1. (üzünü, üz-gözünü) turşutmaq, büzüşdürmək, qaşqabağını tökmək, sımsırığını sallamaq; чин атӀугъун üzünü turşutmaq; 2

  Tam oxu »
 • АТӀУГЪУН

  (-из, -на, атӀугъ) f. 1. (üzünü, üz-gözünü) turşutmaq, büzüşdürmək, qaşqabağını tökmək, sımsırığını sallamaq; чин атӀугъун üzünü turşutmaq; 2

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ¹

  bax тӀуз.

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ²

  “атӀун¹”-un murad forması; bax атӀун¹; атӀуз тун (атӀуз гун) icb. kəsdirmək; тар атӀуз тун ağacı kəsdirmək

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ²

  “атӀун¹”-un murad forması; bax атӀун¹; атӀуз тун (атӀуз гун) icb. kəsdirmək; тар атӀуз тун ağacı kəsdirmək

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ¹

  bax тӀуз.

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ-АТӀУЗ

  zərf kəsik-kəsik, qırıq-qırıq, aramla, kəsmə-kəsmə, kəsilə-kəsilə; атӀуз-атӀуз рахун kəsik-kəsik danışmaq

  Tam oxu »
 • АТӀУЗ-АТӀУЗ

  zərf kəsik-kəsik, qırıq-qırıq, aramla, kəsmə-kəsmə, kəsilə-kəsilə; атӀуз-атӀуз рахун kəsik-kəsik danışmaq

  Tam oxu »
 • АТӀУМАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. dirəmək, dayamaq, söykəmək; 2. müxt. mən. itələmək; 3. məc. zilləmək, dikmək, diqqətlə baxmaq; вилер атӀумарун gözlərini zilləmək

  Tam oxu »
 • АТӀУМАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. dirəmək, dayamaq, söykəmək; 2. müxt. mən. itələmək; 3. məc. zilləmək, dikmək, diqqətlə baxmaq; вилер атӀумарун gözlərini zilləmək

  Tam oxu »