Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АФА:

  афа авун klas. əfv etmək, taqsırından keçmək, günahını bağışlamaq.

  Tam oxu »
 • АФАР

  (-ди, -да, -ар) qutab; хъчарин афар tərə qutabı; афарар авун (афарар чурун) qutab bişirmək.

  Tam oxu »
 • АФАРАРУН

  (-из, -на, -а) f. dan. bax. афар (афарар авун).

  Tam oxu »
 • АФАТ

  bəla, müsibət; zərər, ziyan, afat (ər.); * афатдал фин bax каш [ккаш] (каш гьатун, кашал фин); афатди ягъун afat vurmaq, təbii fəlakətə uğramaq

  Tam oxu »
 • АФАТА:

  афата ичер aport (alma növü).

  Tam oxu »
 • АФИША

  afişa.

  Tam oxu »
 • АФНИ

  (-ди, -да, -яр) xiyar; афнидин xiyar -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АФОРИЗМ

  aforizm; hikmətli söz.

  Tam oxu »
 • АФТАФА

  bax пицил.

  Tam oxu »
 • АФФИКС

  qram. şəkilçi.

  Tam oxu »
 • АХ

  nida ax (təəssüf, həsrət; məzəmmət, töhmət bildirən nida).

  Tam oxu »
 • АХ-ТФУ

  ax-tüf, tüpürmə, bəlğəm gətirmə; hayxırma; ах-тфу авун a) bəlğəm gətirmək, bəlğəm tüpürmək, hayxırmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • АХВАГЪАРУН

  “авагъарун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХВАДАРУН

  “авадарун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХВАЙШ

  nida uxay! (məmnunluq, cana sinmə, xoşlanma hisslərini ifadə edir).

  Tam oxu »
 • АХВАР³

  laydır (kotanın torpağı çevirən hissəsi).

  Tam oxu »
 • АХВАР¹

  (-и, -а, -ар) 1. yuxu; ахвариз (ахварал) фин yuxuya getmək, yuxulamaq; 2. yuxu, yuxugörmə, röya, yuxuda görülən şey; ахвар акун yuxu görmək; ахварай а

  Tam oxu »
 • АХВАР²

  tənbeh, danlaq, məzəmmət; cəza; ахвар авун bax ахварун².

  Tam oxu »
 • АХВАР4:

  ахвар гун itiləmək, kəskin hala gətirmək; qılovlamaq.

  Tam oxu »
 • АХВАРУН¹

  (-из, -на, -а) f. yatmaq, yuxulamaq; bax ксун.

  Tam oxu »
 • АХВАРУН²

  (-из, -на, -а) f. 1. tənbeh etmək, məzəmmət etmək, danlamaq; 2. məc. cəzalandırmaq, əzişdirmək, kötəkləmək, döymək

  Tam oxu »
 • АХВАТУН

  “аватун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХВАХ

  axvax; ахвах чӀал axvax dili.

  Tam oxu »
 • АХВАХЬУН

  “авахьун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХВУДУН

  “авудун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХВУН

  “авун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХГАГЪУН

  “агагъун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХГАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. geri vermək, qaytarmaq, ödəmək; 2. müxt. mən. çatdırmaq; 3. qovub çatmaq, yüyürüb çatmaq, yetişmək, çatmaq; bax агакьарун

  Tam oxu »
 • АХГАКЬУН

  (-из, -на, ахгакь) f. çatmaq, yetişmək; bax агакьун.

  Tam oxu »
 • АХГАЛДАРУН

  “агалдарун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХГАЛДУН

  “агалдун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХГАЛТУН

  “агалтун” -un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХГУДУН

  “агудун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. “акадарун”-un təkr. tərzi; 2. əlavə olaraq qarışdırmaq (qatmaq), əlavə etmək.

  Tam oxu »
 • АХКАЛУН

  “акалун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКАТУН

  “акатун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКАЮН

  “акаюн”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКУН

  “акун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАДАРУН

  “акъадарун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАЖУН

  “акъажун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. bir şeyin (ərzağın, pulun və s.) ehtiyatda qalan hissəsini qənaətlə işlədərək ehtiyaclarını ödəmək, təmin etmək

  Tam oxu »
 • АХКЪАКЬУН

  (-из, -на, ахкъакь) f. çatmaq, yetmək, bəs olmaq, kifayət etmək, kifayət olmaq; çatışmaq (ərzağın, pulun və s

  Tam oxu »
 • АХКЪАЛДУН

  “акъалдун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАЛТУН

  “акъалтун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАЛУН

  “акъалун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАТУН

  “акъатун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪАХУН

  “акъахун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЪУДУН

  “акъудун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • АХКЬАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. “акьадарун”-un təkr. tərzi; 2. əlavə olaraq mindirmək, götürmək (sərnişin və s.)

  Tam oxu »
 • АХКЬАЛЖУН

  “акьалжун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »