Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЕБ

  (епини, епина, епер) ip; kəndir, sicim, ciyə, viş; сун еб yun ip; * еб гъуьргъуь авун (еб ахъаюн) ipini boşaltmaq (buraxmaq), başlı-başına buraxmaq; е

  Tam oxu »
 • ЕБ

  (епини, епина, епер) ip; kəndir, sicim, ciyə, viş; сун еб yun ip; * еб гъуьргъуь авун (еб ахъаюн) ipini boşaltmaq (buraxmaq), başlı-başına buraxmaq; е

  Tam oxu »
 • ЕВРАЗИЯ

  Avrasiya (Avropa və Asiya).

  Tam oxu »
 • ЕВРАЗИЯ

  Avrasiya (Avropa və Asiya).

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙ

  bax чувуд.

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙ

  bax чувуд.

  Tam oxu »
 • ЕГЕРЬ

  yeger (1. bəzi ordularda xüsusi nişançı polklarında xidmət edən əsgər; 2. ovçuluq təsərrüfatlarında ov haqqında qanuna nəzarət edən peşəkar ovçu)

  Tam oxu »
 • ЕГЕРЬ

  yeger (1. bəzi ordularda xüsusi nişançı polklarında xidmət edən əsgər; 2. ovçuluq təsərrüfatlarında ov haqqında qanuna nəzarət edən peşəkar ovçu)

  Tam oxu »
 • ЕГИН

  bax йигин.

  Tam oxu »
 • ЕГИН

  bax йигин.

  Tam oxu »
 • ЕГИНВАЛ

  bax йигинвал.

  Tam oxu »
 • ЕГИНВАЛ

  bax йигинвал.

  Tam oxu »
 • ЕГИПТОЛОГ

  misirşünas.

  Tam oxu »
 • ЕГИПТОЛОГ

  misirşünas.

  Tam oxu »
 • ЕГЪИ

  1. xam, əhliləşməmiş, ələ öyrənməmiş; егъи балкӀан xam at; 2. hələ öyrəşməmiş, vərdiş olmamış, alışmamış, yeni mühitə uyğunlaşmamış, nabələd; 3

  Tam oxu »
 • ЕГЪИ

  1. xam, əhliləşməmiş, ələ öyrənməmiş; егъи балкӀан xam at; 2. hələ öyrəşməmiş, vərdiş olmamış, alışmamış, yeni mühitə uyğunlaşmamış, nabələd; 3

  Tam oxu »
 • ЕГЪИ

  1. xam, əhliləşməmiş, ələ öyrənməmiş; егъи балкӀан xam at; 2. hələ öyrəşməmiş, vərdiş olmamış, alışmamış, yeni mühitə uyğunlaşmamış, nabələd; 3

  Tam oxu »
 • ЕГЪИ

  1. xam, əhliləşməmiş, ələ öyrənməmiş; егъи балкӀан xam at; 2. hələ öyrəşməmiş, vərdiş olmamış, alışmamış, yeni mühitə uyğunlaşmamış, nabələd; 3

  Tam oxu »
 • ЕГЪИВАЛ

  1. yeni mühitə (şəraitə) uyğunlaşmamış (alışmamış) adamın (heyvanın) halı; 2. məc. adamayovuşmazlıq, ünsiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ЕГЪИВАЛ

  1. yeni mühitə (şəraitə) uyğunlaşmamış (alışmamış) adamın (heyvanın) halı; 2. məc. adamayovuşmazlıq, ünsiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ЕГЪИВАЛ

  1. yeni mühitə (şəraitə) uyğunlaşmamış (alışmamış) adamın (heyvanın) halı; 2. məc. adamayovuşmazlıq, ünsiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ЕГЪИВАЛ

  1. yeni mühitə (şəraitə) uyğunlaşmamış (alışmamış) adamın (heyvanın) halı; 2. məc. adamayovuşmazlıq, ünsiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ЕДЕГ

  yedək.

  Tam oxu »
 • ЕДЕГ

  yedək.

  Tam oxu »
 • ЕЗИД

  (-ди, -да, -ар) 1. fırıldaqçı, haramzada, dələduz, kələkbaz, lotu (söyüş məqamında); 2. yezid, zalım, insafsız, qəddar, əzazil

  Tam oxu »
 • ЕЗИД

  (-ди, -да, -ар) 1. fırıldaqçı, haramzada, dələduz, kələkbaz, lotu (söyüş məqamında); 2. yezid, zalım, insafsız, qəddar, əzazil

  Tam oxu »
 • ЕЗИДВАЛ

  1. fırıldaqçılıq, dələduzluq, haramzadalıq, kələkbazlıq, lotuluq; 2. yezidlik, zalımlıq, qəddarlıq, insafsızlıq

  Tam oxu »
 • ЕЗИДВАЛ

  1. fırıldaqçılıq, dələduzluq, haramzadalıq, kələkbazlıq, lotuluq; 2. yezidlik, zalımlıq, qəddarlıq, insafsızlıq

  Tam oxu »
 • ЕЗНЕ

  (-ди, -да, -яр) yeznə; kürəkən.

  Tam oxu »
 • ЕЗНЕ

  (-ди, -да, -яр) yeznə; kürəkən.

  Tam oxu »
 • ЕЗНЕВАЛ

  kürəkənlik.

  Tam oxu »
 • ЕЗНЕВАЛ

  kürəkənlik.

  Tam oxu »
 • ЕКЕ

  1. yekə, iri, böyük; еке хали yekə qarpız; 2. məc. yaşlı, kamala çatmış, hər şeyi başa düşən; * еке авун a) yekəltmək, iriləşdirmək; b) böyütmək, iri

  Tam oxu »
 • ЕКЕ

  хьун f. 1. yekə olmaq, iriləşmək, yekələnmək; 2. böyümək, yaşa dolmaq.

  Tam oxu »
 • ЕКЕ

  1. yekə, iri, böyük; еке хали yekə qarpız; 2. məc. yaşlı, kamala çatmış, hər şeyi başa düşən; * еке авун a) yekəltmək, iriləşdirmək; b) böyütmək, iri

  Tam oxu »
 • ЕКЕ

  хьун f. 1. yekə olmaq, iriləşmək, yekələnmək; 2. böyümək, yaşa dolmaq.

  Tam oxu »
 • ЕКЕ-ЕКЕ

  yekə-yekə, böyük-böyük, iri-iri; * еке-еке рахун yekə-yekə danışmaq, böyük-böyük danışmaq, başından yekə danışmaq

  Tam oxu »
 • ЕКЕ-ЕКЕ

  yekə-yekə, böyük-böyük, iri-iri; * еке-еке рахун yekə-yekə danışmaq, böyük-böyük danışmaq, başından yekə danışmaq

  Tam oxu »
 • ЕКЕВАЛ

  1. yekəlik, irilik, böyüklük (həcmcə); 2. lovğalıq, başqalarını saymama, yekəxanalıq.

  Tam oxu »
 • ЕКЕВАЛ

  1. yekəlik, irilik, böyüklük (həcmcə); 2. lovğalıq, başqalarını saymama, yekəxanalıq.

  Tam oxu »
 • ЕКЕДАКАЗ

  zərf 1. böyükyana, yekə-yekə, böyük-böyük, lovğa-lovğa; 2. artıq dərəcədə, çox, xeyli, olduqca.

  Tam oxu »
 • ЕКЕДАКАЗ

  zərf 1. böyükyana, yekə-yekə, böyük-böyük, lovğa-lovğa; 2. artıq dərəcədə, çox, xeyli, olduqca.

  Tam oxu »
 • ЕКЕЗ

  zərf 1. (daha) yekə, (daha) böyük, (daha) iri (müqayisə məqamında); дагъдин кукӀвал алай къиб яцралай екез аквада

  Tam oxu »
 • ЕКЕЗ

  zərf 1. (daha) yekə, (daha) böyük, (daha) iri (müqayisə məqamında); дагъдин кукӀвал алай къиб яцралай екез аквада

  Tam oxu »
 • ЕКЪИ

  qatı, sıyıq, duru olmayan; mət, qəliz; екъи вирт qatı bal; екъи авун qatılaşdırmaq; екъи хьун qatılaşmaq, qəlizləşmək; mətləşmək

  Tam oxu »
 • ЕКЪИ

  qatı, sıyıq, duru olmayan; mət, qəliz; екъи вирт qatı bal; екъи авун qatılaşdırmaq; екъи хьун qatılaşmaq, qəlizləşmək; mətləşmək

  Tam oxu »
 • ЕКЪИ

  qatı, sıyıq, duru olmayan; mət, qəliz; екъи вирт qatı bal; екъи авун qatılaşdırmaq; екъи хьун qatılaşmaq, qəlizləşmək; mətləşmək

  Tam oxu »
 • ЕКЪИ

  qatı, sıyıq, duru olmayan; mət, qəliz; екъи вирт qatı bal; екъи авун qatılaşdırmaq; екъи хьун qatılaşmaq, qəlizləşmək; mətləşmək

  Tam oxu »
 • ЕКЪИВАЛ

  qatılıq, qatı şeyin halı.

  Tam oxu »
 • ЕКЪИВАЛ

  qatılıq, qatı şeyin halı.

  Tam oxu »