Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ОАЗИС

  (ди, -да, -ар) vahə (səhrada yaşıllıq və su olan yer).

  Tam oxu »
 • ОБЛАСТЬ

  (-ди, -да, ар) 1. vilayət, oblast; 2. областдин vilayət -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ОБЛИГАЦИЯ

  istiqraz vərəqəsi.

  Tam oxu »
 • ОБОЙ

  kağız (divar kağızı).

  Tam oxu »
 • ОБОРОНА

  (-ди, -да, -яр) 1. müdafiə; оборонадин müdafiə -i [-ı]; 2. müdafiə xətti.

  Tam oxu »
 • ОБРАЗ

  (-ди, -да, -ар) ədəb. surət.

  Tam oxu »
 • ОБРАЗОВАНИЕ

  1. təhsil; 2. maarif.

  Tam oxu »
 • ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

  qram. zərflik; вахтунин обстоятельство zaman zərfliyi.

  Tam oxu »
 • ОБЩЕСТВО

  (-ди, -да, -яр) cəmiyyət.

  Tam oxu »
 • ОБЪЕДИНЕНИЕ

  birlik, təşkilat, ittifaq.

  Tam oxu »
 • ОБЪЁМ

  həcm.

  Tam oxu »
 • ОВЧАРКА

  (-ди, -да, -яр) çoban iti, qoyun iti.

  Tam oxu »
 • ОДА

  oda (lirik şeir və musiqi janrı).

  Tam oxu »
 • ОДЕКОЛОН

  odekolon; одеколондин odekolon -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ОДЕЯЛО

  ədyal.

  Tam oxu »
 • ОЗОН

  kim. ozon (qaz).

  Tam oxu »
 • ОЗОНАТОР

  xüs. ozonator (havanı ozonlaşdırmaq (təmizləmək) üçün cihaz).

  Tam oxu »
 • ОЙРОТ

  (гз. ойротар) oyrot (altaylıların köhnə adı); ойрот чӀал oyrot dili.

  Tam oxu »
 • ОКЕАН

  (-ди, -да, -ар) okean; Лас океан Sakit okean; океандин okean -i [-ı.

  Tam oxu »
 • ОКЕАНОГРАФ

  okeanoqraf (okeanoqrafiya mütəxəssisi).

  Tam oxu »
 • ОКЕАНОГРАФИЯ

  okeanoqrafiya.

  Tam oxu »
 • ОККУПАНТ

  işğalçı.

  Tam oxu »
 • ОККУПАЦИЯ

  işğal; işğalçılıq; оккупация авун işğal etmək.

  Tam oxu »
 • ОКЛАД

  maaş, məvacib.

  Tam oxu »
 • ОКОП

  səngər.

  Tam oxu »
 • ОКРУГ

  1. mahal; 2. dairə (ərazi bölgüsü vahidi); округдин dairə -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ОКТАВА

  mus. oktava.

  Tam oxu »
 • ОКТЯБРЬ

  oktyabr; октябрдин oktyabr -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ОКУЛИСТ

  tib. göz həkimi, okulist.

  Tam oxu »
 • ОЛИМПИАДА

  olimpiada.

  Tam oxu »
 • ОМ

  fiz. om (elektrik müqaviməti vahidi).

  Tam oxu »
 • ОМЕГА

  omeqa (yunan əlifbasının son hərfinin adı).

  Tam oxu »
 • ОМЛЕТ

  omlet (qayğanaq növü).

  Tam oxu »
 • ОМОГРАФАР

  dilç. omoqraflar.

  Tam oxu »
 • ОМОНИМ

  dilç. omonim.

  Tam oxu »
 • ОНКОЛОГ

  onkoloq (onkologiya mütəxəssisi, həkim).

  Tam oxu »
 • ОНКОЛОГИЯ

  tib. onkologiya.

  Tam oxu »
 • ОНОМАСТИКА

  dilç. onomastika.

  Tam oxu »
 • ОПАЛ

  miner. opal (qiymətli daş).

  Tam oxu »
 • ОПЕКУН

  hüq. qəyyum.

  Tam oxu »
 • ОПЕРА

  opera.

  Tam oxu »
 • ОПЕРАТОР

  operator.

  Tam oxu »
 • ОПЕРАТОРВАЛ

  operatorluq.

  Tam oxu »
 • ОПЕРАЦИЯ

  əməliyyat, operasiya.

  Tam oxu »
 • ОПЕРЕТТА

  operetta (musiqili komediya).

  Tam oxu »
 • ОППОНЕНТ

  opponent.

  Tam oxu »
 • ОППОНЕНТВАЛ

  opponentlik.

  Tam oxu »
 • ОПРАВА

  çərçivə, sağanaq.

  Tam oxu »
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  qram. təyin.

  Tam oxu »
 • ОПТИКА

  optika; оптикадин optika -i [-ı]; optik; оптикадин къанунар optika qanunları.

  Tam oxu »