MÜTƏMADİ

\[alm. Kontinuierlich; fr. Continu; ing. Continuous; lat. Continium; osm. tr. metamadi; ər. زِ آّدي \] – öz daxilində daimi olaraq davam edən, gedən zaman.
MÜŞTƏRƏKLİK
MÜTƏSƏVVİF

Значение слова в других словарях