MƏFKURƏ

идея, идеология
MƏFHUM
MƏFKURƏVİ

Digər lüğətlərdə