MƏNAFE

fərdlərin, sosial bliklərin \[sinfin , millətin, peşə qrupunun\] hərəkətlərinin sosial davranışını müəyyən edən səbəb.
MƏN
MƏNTİQ

Значение слова в других словарях