MAÇ

Farsca maçidən (öpmək) feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MACENTA
MADRİD

Digər lüğətlərdə