MAARİFÇİ

просвещенец, просветитель
MAARİF
MAARİFLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə