meşə fondu sahələri

Meşə sahələri, habelə meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaq sahələri

meşə
meşə münasibətləri