MİKROSKOPİYA

\[mikro... və yun. skopeo-baxıram\] микроскопия (са затӀ микроскопдин куьмекдалди чирун).
MİKROSKOPİK
MİKROTƏRƏZİ

Digər lüğətlərdə