MODELLƏŞDİRMƏ

\[ fr. Modele – nümunə, ilkin nümunə\] – müəyyən obyektin xarakteristikalarının öyrənilməsi üçün onların xüsusi yaradılmış digər obyektdə təkrar yaradılması.
MODALLIQ
MONADA

Значение слова в других словарях