MORFOLOGİYA

\[yun. morphe-forma və logos-təlim\] морфология (1. организмрин, минерал затӀарин, чилерин кьурулушдин гьакъиндай илим; 2. лингв. чӀала гафарин формаяр дегиш хьунин система, гьакӀни чӀалан илимда гафарин формаяр чирдай пай).
MORFİNİZM
MORFOLOJİ

Digər lüğətlərdə