MORFOLÓGİYA

[ yun. morphe – forma və logos – təlim]
1. Orqanizmlərin, mineral maddələrin, torpaqların quruluşu haqqında elm.
2. dilç. Hər hansı bir dildə söz formalarının dəyişməsi sistemi, habelə qrammatikanın sözlərin formalarını öyrənən şöbəsi. Qrammatikanın morfologiya bəhsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MORFOLOGİYA MORFOLOGİYA (dilç.) Qrammatikanın bir hissəsi olan morfologiyada sözlərin deyilməsi, düzəldilməsi qaydaları öyrənilir (N
MORFİNİ́ZM
MORFOLOJİ

Digər lüğətlərdə