MORFOLOGİYA

MORFOLOGİYA (dilç.) Qrammatikanın bir hissəsi olan morfologiyada sözlərin deyilməsi, düzəldilməsi qaydaları öyrənilir (N.Məmmədov); SƏRF (köhn.) Ədəbi dilin yoxluğundan əlavə indiyədək, türk Azərbaycan ləhcəsinin bir mükəmməl sərfi və nəhvi yoxdur (Ə.Haqverdiyev).

MOR
MORQ

Digər lüğətlərdə