NƏR

NƏR I is. [ fars. ] Dəvənin erkəyi.

NƏR II is. sif. [ fars. ] İgid, cəsur, qəhrəman. Atam kimi nər kişi ağlayanda, Yaqub ağlaya bilməzdimi? (Ə.Əylisli).

NƏTİCƏ

Значение слова в других словарях