NEKTOBENTOS

yun. nektos – üzən + yun. benthos – dərinlik

NEKK
NEKTON

Digər lüğətlərdə