NİŞANBAZLIQ

NİŞANBAZLIQ Mehtər Zamanın dünya vecinə deyildi, əlindəki dəsmalında sovqatı, ayağında çarığı şəhərin yavıqlığındakı kəndə nişanbazlığa gedirdi.. (Çəmənzəminli); ADAXLIBAZLIQ [Məşədi İbad:] Mən qorxdum adaxlıbazlığa gecə gələm (Ü.Hacıbəyov).

NİŞAN
NİŞANÇI

Значение слова в других словарях