Словарь синонимов азербайджанского языка

 • NUR

  aydınlıq — işıq

  Полностью »
 • NURANİ

  işıqlı

  Полностью »
 • NURANİ

  qoca — ağsaqqal — pir

  Полностью »
 • NURANİLİK

  qocalıq — ağsaqqallıq

  Полностью »
 • NURLANMA

  işıqlanma

  Полностью »
 • NURLANMAQ

  işıqlanmaq

  Полностью »
 • NURLU

  işıqlı — parlaq — aydın

  Полностью »
 • NURLU

  mərhəmətli — rəhmli

  Полностью »
 • NÜFUZ

  təsir

  Полностью »
 • NÜFUZLU

  mötəbər — sözükeçən — hörmətli — təsirli

  Полностью »
 • NÜFUZLULUQ

  mötəbərlik — hörmətlilik — təsirlilik

  Полностью »
 • OBA

  qəsəbə — xutor — aul

  Полностью »
 • OBA

  el

  Полностью »
 • OBAŞDAN

  tezdən — danüzü

  Полностью »
 • OBRAZ

  surət — sima — şəkil

  Полностью »
 • OBRAZLI

  bədii — gözəl — canlı — əyani

  Полностью »
 • OBRAZLILIQ

  bədiilik — gözəllik — canlılıq — əyanilik — şəkillilik

  Полностью »
 • OBYEKT

  hədəf

  Полностью »
 • OBYEKTİV

  doğru — düzgün

  Полностью »
 • OBYEKTİVLİK

  doğruluq — düzlük — dəqiqlik

  Полностью »
 • OCAQ

  tonqal

  Полностью »
 • OCAQ

  yuva — yurd — məskən

  Полностью »
 • OCAQ

  pir

  Полностью »
 • OD

  atəş — alov

  Полностью »
 • ODLAMA

  alışdırma — yandırma — alovlandırma

  Полностью »
 • ODLAMAQ

  alışdırmaq — yandırmaq — alovlandırmaq — qalamaq

  Полностью »
 • ODLANMA

  yanma — alışma

  Полностью »
 • ODLANMA

  həyəcanlanma — qızışma

  Полностью »
 • ODLANMAQ

  həyəcanlanmaq — qızışmaq

  Полностью »
 • ODLANMAQ

  yanmaq — alışmaq

  Полностью »
 • ODLU

  həyəcanlı — ehtiraslı — coşğun — qızğın — hərarətli — dəliqanlı

  Полностью »
 • ODLU

  atəşli — alovlu

  Полностью »
 • ODLULUQ

  coşğunluq — qızğınlıq — hərarət — dəliqanlılıq

  Полностью »
 • OĞRU

  cibgir — xəspuş

  Полностью »
 • OĞRUN

  xəlvəti — gizlincə

  Полностью »
 • OX

  məhvər

  Полностью »
 • OXŞAMA

  ağlama

  Полностью »
 • OXŞAMA

  əzizləmə — sığallama — nazlama

  Полностью »
 • OXŞAMA

  bənzəmə — eyniləşmə

  Полностью »
 • OXŞAMAQ

  ağlamaq

  Полностью »
 • OXŞAMAQ

  əzizləmək — sığallamaq — nazlamaq

  Полностью »
 • OXŞAMAQ

  bənzəmək — eyniləşmək

  Полностью »
 • OXŞAR

  bənzər — uyar

  Полностью »
 • OXŞARLIQ

  bənzəyişlik — eynilik — uyğunluq — uyarlıq

  Полностью »
 • OXŞAYIŞ

  bənzəyiş — eynilik — uyğunluq

  Полностью »
 • OXUMA

  mütaliə

  Полностью »
 • OXUMA

  mühazirə

  Полностью »
 • OXUMAQ

  qiraətlənmək

  Полностью »
 • OXUMAQ

  duymaq — anlamaq

  Полностью »
 • OXUMUŞ

  təhsilli — savadlı

  Полностью »