nifrətləndirmək

nifrətləndirmək
nifrətləndirmə
nifrətlənmə

Digər lüğətlərdə