OĞLAN

1. мальчик, юноша, парень; 2. жених;
OĞLAQ
OĞLANCIĞAZ

Digər lüğətlərdə