OĞRUN

sözü qədim feillərdən olub, “xəlvəti görüşmək” mənasında işlədilib. Oğru həmin feildən əmələ gəlmiş addır (əvvəl sifət olub, sonra isimləşib), “xəlvət iş görən” deməkdir, əyri sözü ilə qohumdur. Bu söz zərf düzəldən -un şəkilçisi vasitəsilə oğru kəlməsindən əmələ gəlib (müq.et: üst üst-ün...). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OĞRU
OĞUL

Digər lüğətlərdə