oğurluq

is. vol m, larcin m ; kidnapping \[[t]-iŋ[/t]\] m (adam haqq.) ; cambriolage m (mənzil haqq.) ; détournement m (təyyarə haqq.) ; ~ etmək voler vt larcier vt ; plagier vt (ədəbi əsərlər haqq.)

oğurlatdırmaq
Oğuz

Digər lüğətlərdə