OH

nida.
1. Heyrət, təəccüb bildirir. Oh, nə hündür ağacdır.
2. Qorxu, ürək sıxıntısı bildirir, yaxud zəhmət və sıxıntıdan qurtardığına dəlalət edir. Oh, canım qurtardı.
[Səməd] birdən beyninə hücum edən bu müdhiş sualın qarşısında donub qaldı, öz-özünə ucadan “oh!” – deyə bağırdı. M.Hüseyn.

OĞUZ
OHA

Значение слова в других словарях