onillik

is. 1) le dixième anniversaire ; (période f) de dix ans ; 2) décennal, -e adj (on ildə bir dəfə baş verən) ; ~ məktəb école f secondaire (de dix classes)

ongünlük
onkogen

Digər lüğətlərdə