oxunaqlı

sif. lisible adj (xətt baxımından) ; bu məqalə heç ~ deyil cet article est à peine lisible

oxumuş
oxunaqlılıq

Digər lüğətlərdə