OYANIQ

бодрствующий
OYANDIRMAQ
OYANIQLIQ

Digər lüğətlərdə