pıçıldamaq

fısıldamak

pərişan
pıçıltı

Digər lüğətlərdə