PƏJMÜRDƏ

прил. устар.
1. вялый, увядший:
1) потерявший свежесть (о растениях)
2) потерявший молодой, здоровый вид, лишённый бодрости
2. расстроенный, мрачный, невесёлый. Pəjmürdə hal расстроенное настроение
PƏH!
PƏJMÜRDƏLİK

Digər lüğətlərdə