PLANERÇİ

планерист
PLANÇI
PLANETARİ

Digər lüğətlərdə