planlı

sif. planifié, -e ; ~ və mütənasib inkişaf développement m planifié et proportionnel ; ~ gəlir revenu m planifié ; ~ təsərrüfat économie f planifiée

planlaşdırmaq
plansız

Digər lüğətlərdə