PLAUN

сущ. бот. плаун (споровое папоротникообразное растение), ликоподий; plaun fəsiləsi плауновые
PLATOVARİ
PLAUNKİMİLƏR
OBASTAN VİKİ
Plaun
Plaun (lat. Lycopodium) — bitkilər aləminin plaunopsidlər sinfinin plaunçiçəklilər dəstəsinin plaunkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi.
Sancağabənzər plaun
Sancağabənzər plaun (lat. Lycopodium clavatum) — bitkilər aləminin plaunopsidlər sinfinin plaunçiçəklilər dəstəsinin plaunkimilər fəsiləsinin plaun cinsinə aid bitki növü.
Yastılanmış plaun
Yastılanmış difaziastrum (lat. Diphasiastrum complanatum) — bitkilər aləminin plaunopsidlər sinfinin plaunçiçəklilər dəstəsinin plaunkimilər fəsiləsinin difaziastrum cinsinə aid bitki növü.
Huperziya quzu plaunu
Plaunkimilər
Plaunkimilər (lat. Lycopodiaceae) — bitkilər aləminin plaunopsidlər sinfinin plaunçiçəklilər dəstəsinə aid bitki fəsiləsi.
Plaunlar
Quzu plaunu
Plaunofitlər
Plaunofitlər (lat. Lycopodiophyta) — bitkilər aləminə aid bitki şöbəsi.
Plaunopsidlər
Plaunopsidlər (lat. Lycopodiopsida) — bitkilər aləminə aid bitki sinfi. Əsasən, iynəyarpaqlı meşələrdə rast gəlinir. Çoxillik və həmişəyaşıl bitkidir. Geniş yayılmış nümayəndəsi sancaqşəkilli plaundur. Onun uzun və sürünən gövdəsi dik qalxan və haçavari budaqlanan budaqcıqlar əmələ gətirir. Gövdəsi başdan-başa açıq-yaşıl rəngli kiçik yarpaqcıqlarla örtülür. Plaunun dikduran gövdəsində yayda kiçik və sarı sporlar yaranır. Sporlar küləklə ətrafa yayılır. Plaunların bir çox növləri azsaylıdır və qorunur.
Plaunçiçəklilər
Plaunçiçəklilər (lat. Lycopodiales) — bitkilər aləminin plaunopsidlər sinfinə aid bitki dəstəsi. == Təsnifatı == Fəsilə: Lycopodiaceae Cins: Huperzia Bernh.

Digər lüğətlərdə