POINTFUL

adj yerli, yerində, uyğun, münasib; a ~ question yerli / münasib sual; a ~ remark yerli irad

POINTER
POINTING