POLAR

adj qütb, şimal; a ~ ice qütb buzu; ~ explorers qütb tədqiqatçılan; ~ light qütb parıltısı

POKY
POLAR BEAR