PRANK

prank1

n zarafat, dəcəllik, nadinclik; to play ~s 1) yersiz zarafat etmək; 2) dəcəllik / nadinclik etmək

prank2

v 1. bəzəmək, geyindirib-kecindirmək; to ~ oneself out with fine clothes qəşəng geyinib-kecinmək; 2. gözə kül üfürmək

PRANCE
PRANKISH