PSİXİ

прил. психический. Psixi proseslər психические процессы, psixi xəstəliklər психические болезни, psixi hücum психическая атака (атака, рассчитанная на подавление воли, психики обороняющегося)
PSİX
PSİXİATR

Digər lüğətlərdə