qabaqgörücülük

qabaqgörücülük
qabaqgörənlik
qabaqkı

Digər lüğətlərdə