QABLAMA

Qabın elə bir növüdür ki, onun içinə bir neçə xırda qab yığmaq olur (qazandan bir qədər kiçik qabdır). Ona görə qablama adlandırılıb ki, bir neçə xırda qabı öz daxilinə ala bilir (bir növ, qabğarmaq sözünə uyğun gəlir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QABQARMAQ
QAÇAY

Digər lüğətlərdə