QAPATDIRMAQ, QAPATMAQ
QAPAZLAMAQ

Digər lüğətlərdə