QAPAZ

is.
1. Əl ayası ilə başa vurma.
Amma burada yenə bir az fikirləşirəm, fikirləşirəm ki, Hacı əmi müxbirin başına qapazı nə üçün ilişdirirdi. M.Ə.Sabir.
Qoy nağıl eləyim, sənin haqqında olmasa, durub mənim başıma bir qapaz vur. M.S.Ordubadi.
Doğrudur, Mahmud arvadını çox sevirdi, … amma bununla belə daima aldığı qapazlardan çox da məmnun olmazdı. B.Talıblı.

□ Qapaz vurmaq (salmaq) – əl ayası ilə birinin başına vurmaq.
Gör yağı oğurlayıb harasında gizləyib, – deyə [anası] Xanməmmədin başına bir cüt qapaz saldı. Çəmənzəminli.

2. məc. Zülm, təhqir mənasında.
Ona ümid, mənə zor, amma demir kimə haqq? Əl-ayaq zəncirdədir, baş qapazlı, sinə dağ. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QAPAZ QAPAZ (əl ayası ilə başa vurma) [Şahqulu:] Qızlar qoşulurlar ona, sən öləsən mənə qapaz, yumruq.. (N
QAPAYICI
QAPAZALTI

Digər lüğətlərdə