QAPAZ

QAPAZ (əl ayası ilə başa vurma) [Şahqulu:] Qızlar qoşulurlar ona, sən öləsən mənə qapaz, yumruq.. (N.Vəzirov); PƏMBƏCƏ Əgər bir pəmbəcə vura sərimə; Xürdü xəmir olub dollam dərimə (Q.Zakir).

QAPANMAQ
QAPI

Digər lüğətlərdə