QAPAZLAMAQ

Rus dilində bir ifadə var: родился в сорочке (xoşbəxtlik əlaməti he­sab olunur). Bizdə onun qarşılığı qabıqlı oğul birləşməsi olub (ətənəsində do­ğul­muş uşaq “qabıqlı ətənədir, pərdədir”, oğul isə ‘uşaq” deməkdir). Bakirə qıza da qapaqlı deyilib. Qapaqla isə “bakirəlikdən məhrum et (qapağı korla)” demək olub. Sonra həmin qapaqla sözü təhrif edilib və qapazla formasına düşüb. Qa­qauz dilində qapaz sözü iki mənada işlədilir: tətik (крючок) və pərdə (плева дев­ст­венная). Deməli, qapazlamaq sözünün qədim mənası qaqauzlarda indi də hifz olunub. Sözün omonimi də var: “əlin ayası ilə zərbə endirmək” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QAPALI
QAPI

Digər lüğətlərdə