QEYRİ-ƏXLAQİ

прил.
1. аморальный, безнравственный. Qeyri-əxlaqi hərəkət аморальный поступок, qeyri-əxlaqi davranış безнравственное поведение
2. неэтичный. Qeyri-əxlaqi söz неэтичное слово
QEYRİ-ƏDƏBİLİK
QEYRİ-ƏMLAK

Digər lüğətlərdə