REAKTİV²

\[lat. re...-əks və activus-fəal\] прил. физ. реактив(ный) (газди, бухарди ва мс. арадал гъидай къуватдикай менфят къачудай, гьахьтин къуватдал бинеламишнавай, мес. мотор, самолёт).
REAKTİV¹
REAKTOR

Digər lüğətlərdə