REAKTİV₂

sif. [ lat. re… – əks və activus – fəal] fiz. Qaz, buxar və s.-nin yaratdığı qüvvədən istifadə edən, həmin qüvvəyə əsaslanan. Reaktiv mühərrik. Reaktiv hərəkat. Reaktiv təyyarə.
REAKTİV₁
REÁKTOR

Digər lüğətlərdə