REAKTİV₁

[ lat. re… – əks və activus – fəal] kim. Başqa maddə ilə birləşəndə xüsusi reaksiya əmələ gətirən və bununla da bu maddənin həmin tərkibdə olub-olmadığını aşkar etməyə imkan verən maddə.
REÁKSİYA
REAKTİV₂

Digər lüğətlərdə