REDAKTƏ

is. [ lat. ] bax redaksiya 1-ci mənada.
Yaxşı bir şerimi redaktə vaxtı; “Hələ qalsın!” – deyə qoydu kənara. X.Rza.

□ Redaktə etmək – hər hansı bir mətni yoxlamaq və düzəltmək, sonuncu dəfə işləyərək çapa hazırlamaq. Əlyazmasını redaktə etmək.
REDÁKSİYA
REDÁKTOR

Значение слова в других словарях