Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «AL» – 47
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

AL1

Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Görsün mən
подробнее

AL DİL

Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay-hay deyib tövlələrdə yatandı, Hansı düşmanları
подробнее

AL ELƏMƏK

Aldatmaq, hiylə işlətmək, tovlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən
подробнее

AL EYLƏMƏK

Hiylə qurmaq, aldatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALA

Tərəf, doğru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALA-DƏMGİL

Bax: dəmgil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Uca dağların başında Ala-dəmgil qar görünür. Mənim bu də
подробнее

ALACA

Keçi qəzilindən toxunmuş kilim. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALACALANMAQ

Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər qılıncları çəkib taxıla d
подробнее

ALAÇIQ

Köçəri mənzili, çadır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yenə axşam yeməyindən sonra hamı böyük alaçığa
подробнее

ALAQAPI

Şəhərin girəcəyində tikilən qapı, tağ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazın bədənini as şəhərin ala
подробнее

ALALMAQ

Qızarmaq, rəngdən-rəngə girmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAN

Düzənlik, meydan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAR

Aydınlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAR SABAH

Sübh çağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAR TANILA

Dan yeri ağararkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALASAN GEYDİRƏSƏN HƏMİŞƏ YARA QIRMIZI

Mərhum G.Hüseynoğlu M.Müşfiqin əsərlərini toplayıb nəşr edərkən bu misranı da külliyyata daxil etmiş
подробнее

ALATİ

Döyüş vasitələri, silahlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAY

Böyük dəstə, kütlə, izdiham. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər yeriyir, alaylar bükür, Düşmanlar
подробнее

ALCA

Qırmızıca, al rəngdə olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALÇAQ

Azərbaycan dilində sözün məlum mənalarından başqa, dastanlarda “sadə”, “təvazökar” mənasına da rast
подробнее