Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AY» – 170
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AY₁

is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi.
подробнее

AY₂

nida. 1. Çağırış, müraciət, haylama, haraylama nidası.
подробнее

AY₃

is. astr. İlin on iki hissəsindən biri. 8-i 31, 4-ü 30, 1-i 28 (hər dörd ildən bir 29) gündən ibarətdir.

ÁYA

əd. Sual və təəccüb ilə bərabər təmənna və ümid bildirir; görəsən.
подробнее

AYÁ

is. 1. Barmaqlar daxil olmadan əlin içi, açıq yeri.
подробнее

AYAĞIAĞIR

b a x ağırayaq.

AYAĞIPƏRDƏLİ

sif. zool. Suda üzmək üçün barmaqlarının arası bir-birinə dəri pərdə ilə bitişik olan.
подробнее

AYAĞISÜRÜŞKƏN

sif. dan. Əxlaqı yüngül, pozğun (qadın haqqında).

AYAĞIYÜNGÜL

b a x ayağı yüngül (“ayaq1”də).

AYAĞIYÜNGÜLLÜK

is. Xoşqədəmlik.

AYAQ₁

is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü.
подробнее

AYAQ₂

is. klas. Qədəh, piyalə. Meygərçi səfa verər damağə; Axdığı üçün düşər ayağə.
подробнее

AYAQAÇDI, AYAQAÇMA

is. etnoqr. Qızın toydan sonra atası evinə birinci dəfə gəlməsi adəti.
подробнее

AYAQALTI

is. 1. Ayaq altına salınan, yaxud ayaq silmək üçün qapının ağzında, girəcəyində salınan xalça, balaca palaz, həsir, əsgi və s.
подробнее

AYAQ-AYAĞA

zərf 1. Bir vaxtda, birdən, o biriləri ilə bir vaxtda ayağını qoyub götürərək; bərabər, birlikdə.
подробнее

AYAQCIQ

is. 1.”Ayaq”dan kiç. Quşun ayaqcığı. 2. bot. Çiçək və meyvənin saplaqcığı.

AYAQÇI₁

is. məh. 1. köhn. Qapı-qapı gəzib, mal satan adam; çərçi. 2. Kağızpaylayan, kuryer.

AYAQÇI₂

is. qəd. Keçmişdə: qədəh gəzdirən, şərab paylayan; saqi.
подробнее

AYAQDAŞI

b a x dabandaşı. Hamamçının qabağında .. xırda bankaların içində rüşul, ayaqdaşı, xına, yumurta və bu kimi şeylər olardı. H.Sarabski.

AYAQDUZAĞI

is. 1. Ayaq buxovu. 2. məc. Əngəl, maneə.